Stránka CSL v slovenčine CSL webpage in english
Facebook stránka CSL Twitter účet CSL RSS kanál CSL
Kontakt

Aktuálne

Najbližší mesiac nie sú na pláne žiadne akcie.
Centrum spirituality Loyola >> Ponuka kurzov >> Voľba životného stavu

Voľba životného stavu

Prihlasovací formulár

Termín :

Ostáva Vám 500 znakov.

  • Zodpovedné osoby : P. Emil Váni SJ, Sr. Gracia Kováčová
  • Maximálny počet účastníkov : 8
  • Cena : 80 Eur
  • Termíny :

Mal by som urobiť to, či ono? Mám sa rozhodnúť pre manželstvo, kňazstvo, zasvätený život, či iný životný stav? Ježišov život bol poznačený túžbou a ochotou plniť vôľu svojho Otca. Tieto dve charakteristiky zanechal Ježiš aj svojim učeníkom ako podmienky pre vstup do Božieho kráľovstva: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21). Podobne učí aj nás, keď nám v modlitbe Otče náš predkladá prosbu: „buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi.“