Stránka CSL v slovenčine CSL webpage in english
Facebook stránka CSL Twitter účet CSL RSS kanál CSL
Kontakt

Aktuálne

Najbližší mesiac nie sú na pláne žiadne akcie.
Centrum spirituality Loyola >> O nás >> CSL tím

CSL Tím

Emil Váni SJ - riaditeľ CSL

Ing. Emil Váni SJ
  • e-mail:

Narodil sa 21. decembra 1943 v Dolnej Porube. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 9. januára 1971. Ordinovaný za kňaza bol 30. decembra 1979. V rokoch 1993-1997 vykonával úlohu provinciála. Neskôr bol poverený funkciou ekonóma a v januári 2007 bol náhradným elektorom provincie SJ. Od roku 2012 pôsobil v Piešťanoch ako exercitátor a k roku 2013 bol menovaný za superiora v Ivanke pri Dunaji.
Od júla 2013 bol menovaný za riaditeľa Centra spirituality.

Gracia Janka Kováčová

Gracia Janka Kováčová
  • e-mail: centrumloyola@gmail.com

Narodila sa v roku 1973 v Trebišove. V roku 1993 vstúpila do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Po rokoch rehoľnej formácie pokračovala v prehĺbení sa spirituality na Teologickej fakulte v odbore formácia a vedenie spoločenstiev a od novembra 2009 do septembra 2012 absolvovala seminárny kurz pre duchovné cvičenia a duchovné sprevádzanie v Mníchove pod vedením jezuitov. Získané poznatky si prehĺbila vo formačnej komunite rozvíjajúcej ignaciánsku spiritualitu v Paríži. Od marca 2012 spolupracuje s centrom pri sprevádzaní duchovných obnov a od septembra 2013 zabezpečuje aj administratívu Centra spirituality.

Štefánia Hrivňáková

Štefánia Hrivňáková
  • e-mail: hrivnakova.centrumloyola@gmail.com

Narodila sa v roku 1955. S Centrom spirituality Loyola spolupracuje v oblasti riadenia a rozvoja ľudí. Zaujíma ju spojenie spirituality a leadership v celospoločenskom kontexte. V oblasti ignaciánskej spirituality absolvovala niekoľko odborných seminárov. Duchovné sprevádzanie rozvíja ďalším štúdiom.

Externí spolupracovníciMiroslava Martina Lukčiková CJ

Miroslava Martina Lukčiková CJ
  • e-mail:

Ignaciánsku spiritualitu žije ako zasvätená žena v inštitúte Congregatio Jesu od roku 1997. Vyštudovala teológiu a doplňujúce štúdium dejepisu na Teologickej fakulte ružomberskej Katolíckej univerzity so sídlom v Košiciach. V Centre spirituality spolupracuje v programovej činnosti pri duchovnom sprevádzaní počas duchovných cvičení. Duchovné sprevádzanie rozvíja ďalším štúdiom.

Lukáš Jeník

Lukáš Jeník
  • e-mail:

Narodil sa v roku 1980 v Košiciach. Vyštudoval Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Od roku 2011 pedagogicky pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. V Centre spirituality Loyola spolupracuje na programových aktivitách, ktoré spájajú spiritualitu a umenie.

Letícia Anna Dirbáková CJ

Letícia Anna Dirbáková CJ
  • e-mail:

Narodila sa v roku 1980. Od roku 1996 je členkou inštitútu Congregatio Jesu. Vyštudovala študijný program učiteľstvo predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. S ignaciánskou spiritualitou vyrastala od detstva.